Resources To Help People Follow Jesus

Ilagay Lahat Sa Kamay Ng Diyos | Sunday Fast Track

Mahirap makita kung ano ang kayang gawin ng Diyos sa buhay natin kapag masyado tayong nakatutok sa problema o sa mga taong nanakit sa atin. Alamin kung bakit ngayon na ang panahon para dumepende sa kalooban ng Diyos sa Sunday Fast Track na ito!

Screen recording, reproduction, and reuploading of CCF’s messages and videos are prohibited. Re-uploads will be reported for copyright infringement.

ABOUT THIS MESSAGE
Speaker: Ptr. Bong Saquing
Series: Loving God
Watch the Full Message: https://go.ccf.org.ph/05262024Tag

ABOUT CCF
CCF is a movement of men and women committed to honoring God and making Christ-committed followers who will make Christ-committed followers. To read more visit, https://www.ccf.org.ph/who-we-are/.

Join a Small Group: https://smallgroups.ccf.org.ph
Find a community: https://www.ccf.org.ph/communities/
Get involved in Missions: https://www.ccf.org.ph/beyond/#
Know more about Jesus and the Bible: https://www.ccf.org.ph/resources/
Give to the church: https://ccf.org.ph/give/

FIND US ON SOCIAL MEDIA
Facebook: www.facebook.com/ccfmain
Instagram: www.instagram.com/ccfmain
Twitter: www.twiter.com/ccfmain
TikTok: @ccfmain