Resources To Help People Follow Jesus

Honor God For Who He Is | Bong Saquing | Run Through

Nakakaparalisa talaga ang kabiguan sa buhay. Pero sa kabila nito, paano kung may naghihintay sa ‘yo na handang iparamdam ang ”unconditional love”? Huwag nating hayaang ang kabiguan ang tatapos ng pag-ibig.

Tuklasin ang katotohanan ng ating panahon sa loob lamang ng 30 minuto.

Ang video na ito ay isang 30-minutong run through ng Sunday Message,””Love God Even When We Fail.””

Praise and Worship: https://go.ccf.org.ph/praiseandworship
Sunday Fast Track: https://youtu.be/NMmlw9laPpU

Speaker: Ptr. Bong Saquing
Series: Loving God

Screen recording, reproduction, and reuploading of CCF’s messages and videos are prohibited. Re-uploads will be reported for copyright infringement.

ABOUT CCF
CCF is a movement of men and women committed to honoring God and making Christ-committed followers who will make Christ-committed followers. To read more visit, https://www.ccf.org.ph/who-we-are/.

Join a Small Group: https://smallgroups.ccf.org.ph
Find a community: https://www.ccf.org.ph/communities/
Get involved in Missions: https://www.ccf.org.ph/beyond/#
Know more about Jesus and the Bible: https://www.ccf.org.ph/resources/
Give to the church: https://ccf.org.ph/give/

FIND US ON SOCIAL MEDIA
Facebook: www.facebook.com/ccfmain
Instagram: www.instagram.com/ccfmain
Twitter: www.twiter.com/ccfmain
TikTok: @ccfmain