Resources To Help People Follow Jesus

A Life Of Worship: Honor God! | Paul De Vera | Run Through

Ang wastong pagsamba ay higit pa sa “do’s and don’ts”, importante ay kung ano ang nasa puso. Kapag natutunan na nating sumamba sa kahit anong panahon ng ating buhay, makikita natin kung paano tayo binabago nito!

Tuklasin natin ang katotohanan ng ating panahon sa loob lamang ng 30 minuto.

Ang video na ito ay isang 30-minutong run through ng Sunday Message, “A Life Of Worship: Honor God!”

Panoorin rin ang mga karagdagang link na ito:
Praise and Worship: https://go.ccf.org.ph/praiseandworship
Sunday Fast Track:

Screen recording, reproduction, and reuploading of CCF’s messages and videos are prohibited. Re-uploads will be reported for copyright infringement.

ABOUT CCF
CCF is a movement of men and women committed to honoring God and making Christ-committed followers who will make Christ-committed followers. To read more visit, https://www.ccf.org.ph/who-we-are/.

Join a Small Group: https://smallgroups.ccf.org.ph
Find a community: https://www.ccf.org.ph/communities/
Get involved in Missions: https://www.ccf.org.ph/beyond/#
Know more about Jesus and the Bible: https://www.ccf.org.ph/resources/
Give to the church: https://ccf.org.ph/give/

FIND US ON SOCIAL MEDIA
Facebook: www.facebook.com/ccfmain
Instagram: www.instagram.com/ccfmain
Twitter: www.twiter.com/ccfmain
TikTok: @ccfmain