Love: Rediscovered | Bong Saquing

Love: Rediscovered | Bong Saquing

Maraming sinasabi ang mundo tungkol sa pag-ibig: mahalin mo muna ang iyong sarili, unahin ang mga taong nagbibigay sa iyo ng halaga, o ang pag-ibig ay ang pinakamatinding maaari mong maramdaman para sa isang tao. Pero bakit habang mas “”minamahal”” natin ang ating sarili ay mas higit tayong nalulungkot? Saan nga ba natin mararanasan ang pag-ibig na nagbibigay ng tunay na kaligayahan?

Mangyaring huwag i-record o kopyahin ang video na ito. Sa halip, maaari ninyo itong ibahagi sa iyong mga kaibigan sa pamamagitan ng pag-share ng link.

Speaker: Ptr. Bong Saquing
Series: Love Rediscovered
Download The 4Ws here:

Below are some useful links you can visit anytime:
Get Involved in Missions: https://www.ccf.org.ph/beyond/#
Know More About Jesus: https://glc.ccf.org.ph
Join A Community https://smallgroups.ccf.org.ph
Give Online: https://www.ccf.org.ph/give/

Check us out on social media:
Facebook: www.facebook.com/ccfmain
Instagram: www.instagram.com/ccfmain
Twitter: www.twiter.com/ccfmain
TikTok: @ccfmain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

00:00
00:00