The Best Day Of Your Life | Bong Saquing | Run Through

The Best Day Of Your Life | Bong Saquing | Run Through

Kapag nakakaranas tayo ng pighati, ang pagbabalik ni Kristo ay nagpapaalala sa atin na hindi dito natatapos ang ating kwento. Paano tayo magtatagumpay laban sa kalungkutan at makakahanap ng pag-asa sa kinabukasan? Makinig sa katotohanan sa loob ng kalahating oras!

Speaker: Pastor Bong Saquing
Series: End Game

Below are some useful links you can visit anytime:
Know More About Jesus: https://glc.ccf.org.ph
Join A Community https://smallgroups.ccf.org.ph
Give Online: https://www.ccf.org.ph/give/
Go Viral: https://www.facebook.com/groups/ccfgoviral/

Check us out on social media:
Facebook: www.facebook.com/ccfmain
Instagram: www.instagram.com/ccfmain
Twitter: www.twiter.com/ccfmain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

00:00
00:00