Paano malalaman kung nagiging makamundo na ang isang Kristiyano?

Paano malalaman kung nagiging makamundo na ang isang Kristiyano?

Sa bawat isip at kilos, dapat nating suriin ang ating mga motibo. Tanungin ang ating sarili, “”ginagawa ko ba ito para sa Diyos o sa sarili kong kalooban?””

Speaker: Ptr. Bong Saquing
Series: What’s Wrong With Us?
Watch the Full Message: https://go.ccf.org.ph/09032023Eng

Below are some useful links you can visit anytime:
Get Involved in Missions: https://www.ccf.org.ph/beyond/#
Know More About Jesus: https://glc.ccf.org.ph
Join A Community https://smallgroups.ccf.org.ph
Give Online: https://www.ccf.org.ph/give/

Check us out on social media:
Facebook: www.facebook.com/ccfmain
Instagram: www.instagram.com/ccfmain
Twitter: www.twiter.com/ccfmain
TikTok: @ccfmain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

00:00
00:00