Deal With Conflicts in God's Way | Bong Saquing

Deal With Conflicts in God's Way | Bong Saquing

May kinasasamaan ka ba ng loob?
Magpakatotoo tayo, mahirap talagang makitungo sa mga tao, lalo na kung hindi tama ang pagtrato nila sa atin at kung pakiramdam natin ay nasa tama naman tayo.

So paano natin haharapin at so-solusyunan sa tamang paraan ‘pag tayo’y nalalagay sa ganitong mga sitwasyon?

Mangyaring huwag i-record o kopyahin ang video na ito. Sa halip, maaari ninyo itong ibahagi sa iyong mga kaibigan sa pamamagitan ng pag-share ng link.

Speaker: Ptr. Bong Saquing
Series: What’s Wrong With Us?
Download The 4Ws here:

Below are some useful links you can visit anytime:
Get Involved in Missions: https://www.ccf.org.ph/beyond/#
Know More About Jesus: https://glc.ccf.org.ph
Join A Community https://smallgroups.ccf.org.ph
Give Online: https://www.ccf.org.ph/give/

Check us out on social media:
Facebook: www.facebook.com/ccfmain
Instagram: www.instagram.com/ccfmain
Twitter: www.twiter.com/ccfmain
TikTok: @ccfmain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

00:00
00:00