Darating Ang Paghuhukom: Handa Ka Ba? | Marty Ocaya | Run Through

Darating Ang Paghuhukom: Handa Ka Ba? | Marty Ocaya | Run Through

Ano ba ang dapat nating gawain para maging sapat para sa langit? Ito ba ang pagiging mabuting tao o pagiging relihiyoso? Panoorin ito upang malaman ang mga sagot!

Makinig sa katotohanan sa loob ng kalahating oras!

Speaker: Ptr. Maty Ocaya
Series: What’s Our Real Problem?
Watch the Full Message: https://go.ccf.org.ph/07032022Tag

Below are some useful links you can visit anytime:
Get Involved in Missions: https://www.ccf.org.ph/beyond/#
Know More About Jesus: https://glc.ccf.org.ph
Join A Community https://smallgroups.ccf.org.ph
Give Online: https://www.ccf.org.ph/give/

Check us out on social media:
Facebook: www.facebook.com/ccfmain
Instagram: www.instagram.com/ccfmain
Twitter: www.twiter.com/ccfmain
TikTok: @ccfmain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

00:00
00:00