Choose Discipline | Bong Saquing | Run Through

Choose Discipline | Bong Saquing | Run Through

Natatakot ka bang marinig ang salitang “disiplina”?
Kapag tayo ay sa Diyos, hinahayaan Niya tayong madisiplina dahil sa mahal Niya tayo at gusto Niya ang pinakamabuti para sa atin. Maaaring mahirap ang disiplina ngunit magiging sulit ito sa katagalan!

Tumutok sa katotohanan ng ating panahon sa loob lamang ng 30 minuto!

Maaari niyo ring panoorin itong mga nasa links para sa karagdagang panonood ng Run Through:
Praise and Worship: https://go.ccf.org.ph/praiseandworship
Sunday Fast Track:

Speaker: Ptr. Bong Saquing
Series: What’s Wrong With Us?

Below are some useful links you can visit anytime:
Get Involved in Missions: https://www.ccf.org.ph/beyond/#
Know More About Jesus: https://glc.ccf.org.ph
Join A Community https://smallgroups.ccf.org.ph
Give Online: https://www.ccf.org.ph/give/

Check us out on social media:
Facebook: www.facebook.com/ccfmain
Instagram: www.instagram.com/ccfmain
Twitter: www.twiter.com/ccfmain
TikTok: @ccfmain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

00:00
00:00