Authentic Worship | Bong Saquing

Authentic Worship | Bong Saquing

Ano ang una mong naiisip kapag naririnig mo ang salitang, “worship”? Kadalasan, ang tingin natin sa worship ay ang simpleng pag-awit sa simbahan or ang pagpalakpak sa mga kanta, ngunit higit pa siya rito. Kung mapagtanto natin o hindi, lahat tayo ay may sinasamba, at kung ano ang ating sinasamba ay nagpapakita kung ano ang pinaka mahalaga sa ating buhay.

Speaker: Pastor Bong Saquing
Series: It’s Not About You

Below are some useful links you can visit anytime:
Know More About Jesus: https://glc.ccf.org.ph
Join A Community https://smallgroups.ccf.org.ph
Give Online: https://www.ccf.org.ph/give/
Go Viral: https://www.facebook.com/groups/ccfgoviral/

Check us out on social media:
Facebook: www.facebook.com/ccfmain
Instagram: www.instagram.com/ccfmain
Twitter: www.twiter.com/ccfmain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

00:00
00:00