Nasaan o ano ang naging parte ng Diyos sa kwento at libro ng Esther?

Nasaan o ano ang naging parte ng Diyos sa kwento at libro ng Esther?

Inilagay tayo ng Diyos kung nasaan tayo ngayon dahil mayroon Siyang magandang plano at layunin para sa ating buhay. Kailangan lang natin magtiwala sa Kanyang mga paraan, dahil para ito sa ikakabuti natin.

Speaker: Bro. Julius Rayala
Series: Changemakers
Watch the Full Message: https://go.ccf.org.ph/04302023Tag

Below are some useful links you can visit anytime:
Get Involved in Missions: https://www.ccf.org.ph/beyond/#
Know More About Jesus: https://glc.ccf.org.ph
Join A Community https://smallgroups.ccf.org.ph
Give Online: https://www.ccf.org.ph/give/

Check us out on social media:
Facebook: www.facebook.com/ccfmain
Instagram: www.instagram.com/ccfmain
Twitter: www.twiter.com/ccfmain
TikTok: @ccfmain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

00:00
00:00