Kaya Ko Bang Maging Sanhi Ng Pagbabago? | Sunday Fast Track

Kaya Ko Bang Maging Sanhi Ng Pagbabago? | Sunday Fast Track

Huwag natin hayaang ang ating kahinaan at kapalpakan ang humadlang sa atin upang makita ang tunay na kaligayahan na matatagpuan lamang kay Hesus. Alamin kung paano ginagamit ng Diyos ang ating buhay para sa Kanyang kaluwalhatian dito lamang sa #SundayFastTrack.

Speaker: Ptr. Bong Saquing
Series: Changemakers
Watch the Full Message: https://go.ccf.org.ph/04162023Tag

Below are some useful links you can visit anytime:
Get Involved in Missions: https://www.ccf.org.ph/beyond/#
Know More About Jesus: https://glc.ccf.org.ph
Join A Community https://smallgroups.ccf.org.ph
Give Online: https://www.ccf.org.ph/give/

Check us out on social media:
Facebook: www.facebook.com/ccfmain
Instagram: www.instagram.com/ccfmain
Twitter: www.twiter.com/ccfmain
TikTok: @ccfmain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

00:00
00:00