Buhay Din Ba ang Pananampalataya Mo?

Buhay Din Ba ang Pananampalataya Mo?

Alalahanin natin ang muling pagkabuhay ni Hesus at kung paano niya tayo iniligtas sa lahat ng ating mga kasalanan. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Patuloy nating ibahagi ang kanyang katapatan sa mga taong nakapaligid sa atin.

Speaker: Bro. Paul De Vera
Series: Changemakers
Download The 4Ws here: https://www.ccf.org.ph//wp-content/uploads/2023/04/4Ws-CM-JESUS-IS-RISEN-HE-CHANGES-EVERYTHING-APRIL10-2023-MAIN689.pdf

Below are some useful links you can visit anytime:
Get Involved in Missions: https://www.ccf.org.ph/beyond/#
Know More About Jesus: https://glc.ccf.org.ph
Join A Community https://smallgroups.ccf.org.ph
Give Online: https://www.ccf.org.ph/give/

Check us out on social media:
Facebook: www.facebook.com/ccfmain
Instagram: www.instagram.com/ccfmain
Twitter: www.twiter.com/ccfmain
TikTok: @ccfmain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

00:00
00:00