Si Lord Ang Bahala Sa'yo

Si Lord Ang Bahala Sa'yo

Walang makakapantay sa presensya ng Diyos na kahit may dumating na trahedya sa ating buhay o kaya matinding pagsubok, makakangiti pa din tayo at hindi tayo basta-basta matutumba dahil Siya ay makapangyarihan.

Speaker: Ptr. Bong Saquing
Series: Changemakers
Download The 4Ws here: https://www.ccf.org.ph//wp-content/uploads/2023/03/4Ws-CM-SURRENDERED-LEADER-is-a_POSITIVE-INFLUENCER_MARCH26-2023-MAIN_1679905544.pdf

Below are some useful links you can visit anytime:
Get Involved in Missions: https://www.ccf.org.ph/beyond/#
Know More About Jesus: https://glc.ccf.org.ph
Join A Community https://smallgroups.ccf.org.ph
Give Online: https://www.ccf.org.ph/give/

Check us out on social media:
Facebook: www.facebook.com/ccfmain
Instagram: www.instagram.com/ccfmain
Twitter: www.twiter.com/ccfmain
TikTok: @ccfmain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

00:00
00:00