Overcome Anxiety | Bong Saquing

Overcome Anxiety | Bong Saquing

Nakakaranas ka ba ng kaguluhan ng isip? Minsan dahil din dito nawawalan ka nang gana na umusad pa. Sa panahon ngayon, may paraan ba para maiwasan ang mga bagay na bumabagabag sa ating buhay?

Speaker: Ptr. Bong Saquing
Series: Life Detox

Below are some useful links you can visit anytime:
Get Involved in Missions: https://www.ccf.org.ph/beyond/#
Know More About Jesus: https://glc.ccf.org.ph
Join A Community https://smallgroups.ccf.org.ph
Give Online: https://www.ccf.org.ph/give/

Check us out on social media:
Facebook: www.facebook.com/ccfmain
Instagram: www.instagram.com/ccfmain
Twitter: www.twiter.com/ccfmain
TikTok: @ccfmain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

00:00
00:00