Moses: Surrendered Leader | Bong Saquing

Moses: Surrendered Leader | Bong Saquing

Lahat tayo ay nagnanais ng pagbabago – tunay na pagbabago.
Pagbabago sa ating mga trabaho, ating bansa, ating mga relasyon, at ganoon na rin sa ating mga personal na buhay.
Sa totoo lang, ang pagbabago ay hindi ganoon kadali. Kaya naman, paano ba talaga natin makikita ang mga pagbabagong ito o tayo mismo, paano tayo magiging pagbabago na hangad nating makita?

Mangyaring huwag i-record o kopyahin ang video na ito. Sa halip, maaari ninyo itong ibahagi sa iyong mga kaibigan.

Speaker: Ptr. Bong Saquing
Series: Changemakers
Download The 4Ws here:

Below are some useful links you can visit anytime:
Get Involved in Missions: https://www.ccf.org.ph/beyond/#
Know More About Jesus: https://glc.ccf.org.ph
Join A Community https://smallgroups.ccf.org.ph
Give Online: https://www.ccf.org.ph/give/

Check us out on social media:
Facebook: www.facebook.com/ccfmain
Instagram: www.instagram.com/ccfmain
Twitter: www.twiter.com/ccfmain
TikTok: @ccfmain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

00:00
00:00