Matutong Tumanggap ng Kapwa

Matutong Tumanggap ng Kapwa

Wala tayong karapatang tanggihan ang mga taong tinanggap na ng Diyos.

Speaker: Ptr. Bong Saquing
Series: Living The Full Life
Download The 4Ws here: https://www.ccf.org.ph//wp-content/uploads/2022/11/4Ws-LTFL-WHEN-LOVE-IS-HARD-NOV-20-22-MAIN.pdf

Below are some useful links you can visit anytime:
Get Involved in Missions: https://www.ccf.org.ph/beyond/#
Know More About Jesus: https://glc.ccf.org.ph
Join A Community https://smallgroups.ccf.org.ph
Give Online: https://www.ccf.org.ph/give/

Check us out on social media:
Facebook: www.facebook.com/ccfmain
Instagram: www.instagram.com/ccfmain
Twitter: www.twiter.com/ccfmain
TikTok: @ccfmain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

00:00
00:00