Hindi Mo Kailangan Pilitin

Hindi Mo Kailangan Pilitin

Minsan hindi natin maintindihan kung bakit may mga plano tayo na hindi natutupad. Siguro ito ay dahil pinipilit natin ang gusto natin at hindi ang gusto ng Diyos. Kapag isinuko natin ito sa Kanya at hinayaan natin na Siya ang kumilos, matitiyak natin na ito ay para sa ating ikakabuti.

Speaker: Ptr. Bong Saquing
Series: Changemakers
Download The 4Ws here: https://www.ccf.org.ph//wp-content/uploads/2023/03/4Ws-CM-SURRENDERED-LEADER-is-a_POSITIVE-INFLUENCER_MARCH26-2023-MAIN_1679905544.pdf

Below are some useful links you can visit anytime:
Get Involved in Missions: https://www.ccf.org.ph/beyond/#
Know More About Jesus: https://glc.ccf.org.ph
Join A Community https://smallgroups.ccf.org.ph
Give Online: https://www.ccf.org.ph/give/

Check us out on social media:
Facebook: www.facebook.com/ccfmain
Instagram: www.instagram.com/ccfmain
Twitter: www.twiter.com/ccfmain
TikTok: @ccfmain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

00:00
00:00