Be Victorious, Choose God | Bong Saquing

Be Victorious, Choose God | Bong Saquing

Lahat ng buhay dito sa mundo ay may katapusan, naka dipende sa atin kung paano ito gagamitin. Ano ba ang gusto mong iwan sa susunod na henerasyon at paano natin makakamit ang tagumpay sa huli?

Mangyaring huwag i-record o kopyahin ang video na ito. Sa halip, maaari ninyo itong ibahagi sa iyong mga kaibigan.

Speaker: Ptr. Bong Saquing
Series: Victorious Living
Download The 4Ws here:

Below are some useful links you can visit anytime:
Get Involved in Missions: https://www.ccf.org.ph/beyond/#
Know More About Jesus: https://glc.ccf.org.ph
Join A Community https://smallgroups.ccf.org.ph
Give Online: https://www.ccf.org.ph/give/

Check us out on social media:
Facebook: www.facebook.com/ccfmain
Instagram: www.instagram.com/ccfmain
Twitter: www.twiter.com/ccfmain
TikTok: @ccfmain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

00:00
00:00