Be Victorious, Choose God | Bong Saquing | Run Through

Be Victorious, Choose God | Bong Saquing | Run Through

Kinalimutan o pinabayaan na tayo ng Diyos – ‘yan ang madalas nating maramdaman sa tuwing dumaranas tayo ng sunod-sunod na hamon sa buhay. Minsan pa nga, naitatanong natin, “Talaga bang sulit kung pipiliin ko ang Diyos?”

Panoorin at alamin sa video na ito!

Tumutok at makinig sa katotohanan ng ating panahon
sa loob lamang ng 30 minuto!

Maaari niyo ring panoorin itong mga nasa links para sa karagdagang panonood ng Run Through:

Praise and Worship: https://go.ccf.org.ph/praiseandworship
Sunday Fast Track: https://youtu.be/RkjcL7Ww78s

Speaker: Ptr. Bong Saquing
Series: Victorious Living

Below are some useful links you can visit anytime:
Get Involved in Missions: https://www.ccf.org.ph/beyond/#
Know More About Jesus: https://glc.ccf.org.ph
Join A Community https://smallgroups.ccf.org.ph
Give Online: https://www.ccf.org.ph/give/

Check us out on social media:
Facebook: www.facebook.com/ccfmain
Instagram: www.instagram.com/ccfmain
Twitter: www.twiter.com/ccfmain
TikTok: @ccfmain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

00:00
00:00