Alam Ng Diyos Kung Ano Ang Iyong Ikabubuti

Alam Ng Diyos Kung Ano Ang Iyong Ikabubuti

Madami tayong plano sa buhay natin, pero ito ba ay makakabuti sa atin? Lagi natin tandaan na sa pagsunod natin sa sinasabi ng Bibliya, dito natin mas mauunawaan ang mga plano ng Diyos para sa ating buhay.

Speaker: Ptr. Bong Saquing
Series: Victorious Living
Download The 4Ws here: https://www.ccf.org.ph//wp-content/uploads/2023/03/4Ws-VL-BE-VICTORIOUS-CHOOSE-GOD_MARCH19-2023-MAIN.pdf

Below are some useful links you can visit anytime:
Get Involved in Missions: https://www.ccf.org.ph/beyond/#
Know More About Jesus: https://glc.ccf.org.ph
Join A Community https://smallgroups.ccf.org.ph
Give Online: https://www.ccf.org.ph/give/

Check us out on social media:
Facebook: www.facebook.com/ccfmain
Instagram: www.instagram.com/ccfmain
Twitter: www.twiter.com/ccfmain
TikTok: @ccfmain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

00:00
00:00