Anong pinagkaiba ng toxic positivity sa pagtitiwala sa Salita ng Diyos?

Anong pinagkaiba ng toxic positivity sa pagtitiwala sa Salita ng Diyos?

Huwag tayong kumapit sa ating sariling mga salita ng ginhawa at kumpiyansa. Sa halip, ilagay natin ang ating tiwala sa Diyos na may hawak ng ating kinabukasan!

Speaker: Ptr. Bong Saquing
Series: Life Detox
Watch the Full Message: https://go.ccf.org.ph/09052021Tag

Below are some useful links you can visit anytime:
Get Involved in Missions: https://www.ccf.org.ph/beyond/#
Know More About Jesus: https://glc.ccf.org.ph
Join A Community https://smallgroups.ccf.org.ph
Give Online: https://www.ccf.org.ph/give/

Check us out on social media:
Facebook: www.facebook.com/ccfmain
Instagram: www.instagram.com/ccfmain
Twitter: www.twiter.com/ccfmain
TikTok: @ccfmain

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

00:00
00:00